ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


"กรรณสูตมินิมาราธอน 2023"

วันที่ 26 พ.ย. 66 ที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เป็นประธานเปิดงานวิ่ง กรรณสูตมินิมาราธอน 2023 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยมี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการการจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะกรรมการจัดงานวิ่ง กรรณสูตมินิมาราธอน 2023 ร่วมงาน สำหรับงานวิ่ง "กรรณสูตมินิมาราธอน 2023" เกิดขึ้นโดยความตั้งใจของคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวิ่งเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักรู้และเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของอำเภอเมืองสุพรรณบุรี งานวิ่งกรรณสูตมินิมาราธอน 2023 เปิดรับสมัครนักวิ่ง 2 ระยะ ได้แก่ มินิมาราธอน 10 กิโลเมตรและฟันรัน 5 กิโลเมตร แบ่งเป็นชาย 10 รุ่น และหญิง 10 รุ่น และสีสันของงานคือนักวิ่งใส่ชุดแฟนซีมาวิ่ง รวมผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 1,770 คน