ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี


"กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา"

สมาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ร่วมกับ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมพุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์รวิหาร พระครูสุวรรณธรรมานุยุต เจ้าอาวาสวัดลำพันบอง พระสุพรรณวชิราภรณ์​ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพิธี นายธนัทเดช มูลพันธุ์​อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน​ เป็นรองประธานฝ่ายฆราวาส วันอาทิตย์​ที่​ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุม ๑ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี