ประกาศรับผู้สมัครประกอบการร้านค้า

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเช่าพื้นที่ โรงเรียนกรรณสูตศ […]

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึก […]

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึก […]

ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน

       เริ่มพรุ่งนี้ ถึง 27 มีนาคมนี้ ขอเชิญท่านผู้ปกคร […]

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษ […]

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี […]

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษ […]