ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน

       เริ่มพรุ่งนี้ ถึง 27 มีนาคมนี้ ขอเชิญท่านผู้ปกคร […]

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษ […]

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปี […]

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษ […]

ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้น ม.6

ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้น ม.6

ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นม.3

   ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 120ปี ภูม […]

Run for Love season 2

    Run for Love season 2 ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่ […]

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

     นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม 9 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การท […]