การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

     นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม 9 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนสงวนหญิง โดยมี ผอ.ราชันย์ ทิพเนตร ให้การต้อนรับ