การรับนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562

การรับนักเ฼รียนเ฼ข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2562

การรับนัก฼รียนเ฼ข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2562 
ห้องเ฼รียนพิ฼เศษวิทยาศาสตร์ ตาม฽แนว สสวท แ฽ละ สอวน.

การรับนักเ฼รียนเ฼ข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2562

การรับนัก฼รียนเ฼ข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2562 
ห้อง฼เรียนพิ฼เศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม