การแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โครงการโรงประลองวิศวกรรม (Fab Lab) และโครงการส่งเสริมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ด้วยการสนับสนุนของท่านผู้อำนวยการ ราชันย์ ทิพเนตร กับการแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ (Genius Olympiad 2019) ณ เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ร่วมสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ …สู้ๆนะลูก