กิจกรรมงานตรุษจีน

      กิจกรรมงาน ตรุษจีน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี