กิจกรรมประเมินการเตรียมครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ประจำปี 2562