ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สุราษฎร์ธานี และกระบี่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่องมาตรฐานสากลและประกันคุณภาพและห้องเรียนพิเศษจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่