ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ซื้อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1  สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 4 และ 5