ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเช่าพื้นที่โรงอาหาร