ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นม.3

   ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 120ปี ภูมิศิลป์อักษรา พ.ศ.2562