พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส

     พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ครั้งที่ 37 โดย คุณวราวุธ ศิลปอาชา ในวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี