พิธีเปิดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี