พิธีเปิดตึก 7 อาคาร 120 ปี กรรณสูตศึกษาลัย

    พิธีเปิดตึก 7 อาคาร 120 ปี กรรณสูตศึกษาลัย ประจําปี 2562 วันที่ 11 มกราคม พ.ส.2562 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัด สุพรรณบุรี