มุทิตาจิตคารวะ เกษียณอายุราชการ

คุณครูกรรณสูตศึกษาลัย
“เป็นหนึ่ง”ในดวงใจตลอดกาล
มุทิตาจิตคารวะ ครูผู้เกษียณอายุราชการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๒