วันครู2563

“ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”
กิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายนิมิต  วันไชยธนวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี