สัญลักษณ์โรงเรียน

“ รูปง้าวไขว้อยู่ใต้เจดีย์ยุทธหัตถี ”

สีประจำโรงเรียน :

น้ำเงิน – เหลือง

คติประจำโรงเรียน :

อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ

จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท

คำขวัญลูกกรรณสูต :

กีฬา ประเพณี สามัคคี เสียสละ