วัน: กุมภาพันธ์ 4, 2019

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

     นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม 9 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การท […]

การแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกรรณสูต […]